E info@contrastcoatings.nl

UV-lakken

UV-lakken zijn chemische producten gebaseerd op onverzadigde Polyesters of Polyacrylaten of een combinatie van deze twee producten. De chemische reactie vind plaats onder invloed van UV-licht, die de fotoinitiatoren activeren waardoor de vernetting ontstaat.